Full koll på leverantörs-
avtalen under
hela avtalstiden


Låt oss presentera Unit4 Contract Lifecycle Management från Scanmarket


80%
av tillfrågade organisationer uppger
att de realiserar ett större värde
med ett CLM-verktyg.


Så var någonstans genereras värdet?En effektiviserad avtalshanteringsprocess


Förenkla avtalshnteringen genom att samla alla avtal i ett system. Med en centraliserad databas är ni bättre rustade att minska ledtiderna, minimera riskerna och säkerställa regelefterlevnaden.

Minskade
juridiska risker


Bättre kontroll vid upprättandet av avtal med spårbara avtalsversioner och godkännanden. Effektiva arbetsflöden för kontroll av avtal, data och dokumentation samt e-signatur snabbar upp processen och minskar de juridiska riskerna.

Säker lagring med en
central databas


Med en central avtalsdatabas underlättas samarbete och ger full transparans om avtalssversioner och  ändringar. Korrekt information är avgörande för en effektiv förvaltning och realisering av avtalen.

Image

Varför är Contract Lifecycle Management viktigt?

Contract Life Cycle Management (CLM) är helt enkelt hanteringen av alla typer av avtal från de första stadierna till att de löper ut eller förnyas. CLM är viktigt om ditt företag vill maximera affärsnyttan och effektivisera avtalshanteringsfaserna för att förbättra effektiviteten och kostnaderna.

Utnyttja modern teknologi för att analysera kostnader och hantera leverantörsavtal


Läs mer

Image

 

Låter det intressant?

Se kort introduktion till funktionerna i Unit4 Contract Lifecycle Management från Scanmarket.


Upptäck de fyra principerna för en framgångsrik hantering av leverantörsavtal
Läs mer
7 steg för en bättre avtalsförvaltning genom hela inköpsprocessen
Läs mer
Nyckelelementen i framgångsrik avtalshantering

Läs mer

Låt våra kunders framgångar inspirera dig

Marston's

Marston’s är en av Storbritanniens främsta bryggerier och pubägare. De hanterar ett stort antal externa leverantörsavtal via Unit4 Contract Lifecycle Management från Scanmarket. Lösningen är intutiv och ger full transparans och tydliga processer.

Image

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.