Det blir allt vanligare att företag centraliserar sina administrativa funktioner och bygger upp så kallade shared service center. Den främsta anledning till detta är främst kostnadsbesparingar, men även för att kunna sköta funktionen mer effektivt.

Övriga positiva saker med ett shared service center är att kompetensen hos de som sitter på den samlade funktionen ökar då man delger varandra information på ett lätt sätt. Det blir mer renodlade processer vilket underlättar digitalisering och innovation och man kan då snabbare sköta fakturering, budgetering och bokslut. Man får även en högre säkerhet i rapportering och uppföljning.

Ladda ner rapporten kostnadsfritt för att läsa om:

  • Möjliga kostnadsbesparingar
  • Hur man snabbare kan sköta fakturering, budgetering och bokslut
  • Bättre säkerhet i rapportering samt uppföljningOM RADAR EOSYSTEM SPECIALISTS
Radars verksamhet bygger på data, nyckeltal och analyser på respektive nordiska marknader vilket också är basen för den faktabaserade rådgivning  inom IT-styrning, strategi och verksamhetsutveckling som bolaget driver. Fokus är att skapa värde och tack vare nöjda och lojala kunder har verksamheten växt till att idag vara den oberoende aktör som har flest kunder inom rådgivning på den lokala marknaden. 


Ladda ner rapporten här!