Unit4 Business World behoort tot top ERP-software voor dienstverleners

Dienstverlenende organisaties onderscheiden zich met specifieke kennis. Ze ontzorgen hun klanten met maatwerkoplossingen. Daarbij is het van belang om zo goed mogelijk samenwerken met alle ketenpartners. Bovendien moeten dienstverlenende organisaties flexibel zijn en zo goed en zo snel mogelijk inspelen op groei en krimp en daarmee samenhangende reorganisaties.

Daar hebben ze de ondersteuning van een flexibel en geavanceerd ERP-systeem bij nodig. Behalve de noodzakelijke functionaliteit is het belangrijk dat het ERP-systeem kan inspelen op reorganisaties, aanpassingen aan een businessmodel of strategie, fusies en overnames en veranderingen in de wet- en regelgeving. En dat is volgens TEC precies waar Unit4 Business World geschikt voor is. 

Unit4 Business World doet het op vrijwel alle geanalyseerde gebieden beter dan het marktgemiddelde. Het excelleert met name in functionaliteiten als portfolio- en projectmanagement, resource planning en roostering, tijd- en kostenmanagement, budgettering, facturering en in back-officefunctionaliteiten voor de financiële administratie en de afdelingen HR en inkoop. Het rapport beschrijft per functionaliteit hoe Unit4 Business World scoort ten opzichte van het marktgemiddelde.

Download het TEC onderzoek en lees waarom Unit4 Business World tot de ERP-top behoort

Download het onderzoek