Automatiserad registrering av leverantörer, riskhantering och regel- efterlevnad


Med Unit4 Supplier Management från Scanmarket

 

Ni kan minska kostnaderna för leverantörshantering med upp till 65% genom att hålla er leverantörsdatabas uppdaterad – och skapa ännu mer värde i processen.


Så – var kommer värdet ifrån?Få djup insikt
om er leverantörsbas


Du får tillgång till en central databas där det är enkelt att komma åt, rapportera och gå igenom alla leverantörsdata och dokument. Databasen har även konfigurerbara instrumentpaneler och flera alternativ för leverantörssegmentering.

Säkra
leveranskedjan


Agera på händelser och risker i leveranskedjan innan det är för sent med hjälp av anpassade frågeformulär samt analysera data och fatta databaserade beslut.

Automatisera och effektivisera
leverantörshanteringen


Slipp 65 % av det manuella arbetet genom automatiserade kategorispecifika arbetsflöden för registrering av leverantörer, autoutvärdering, självhanteringsprofiler för leverantörer och segmenterade massmeddelanden, påminnelser och tilldelningar av frågeformulär och bedömningar.

Kundcitat

“När man arbetar med inköp vill man skapa partnerskap med de parter som man kan arbeta med på lång sikt. Ett sådant partnerskap bygger på förtroende, både operativt och kommersiellt och Scanmarket har verkligen levererat på det för oss.”

Leaders Romans Group


Vill du se hur det fungerar?

Titta på denna inspelade demo för att upplevea fördelarna med Unit4:s Supplier Risk and Performance från Scanmarket.

Image

Holcim

Holcim implementerade en flexibel riskbaserad lösning med en företagsövergripande riskmatris utformad av Fulcrum Diligence för att genomföra noggrannare granskningar. Detta konsoliderade ett antal oberoende processer och ökade effektiviteten avsevärt.

Vi har förvärvat Scanmarket för att kunna erbjuda en komplett svit av lösningar för inköp och upphandling anpassad för behoven på marknaden. Klicka nedan för att läs mer om detta!

Läs mer

Image

Vill du veta mer?

Fyll då i nedan formulär så hör vi av oss.