Flytta ert affärssystem till Unit4 Cloud

Vad är nästa steg för en snabb och smidig migrering? Välj er ERP-version nedan för mer information om er resa till molnet.

Gör en utvärdering av hur redo ni är

This element is called General Text 1 after form and this is the title in H4

This is an example of general body text. You can make the text in this element center aligned if you so choose, remember to not use center aligned text for longer pieces of text as this makes it harder to read. You can also change the background color of this element to make it stand out more!

The Challenge

STANLEY Security, a division of Stanley Black & Decker, offers innovative solutions for safety and fire protection. Growing rapidly in Sweden, the company needed greater visibility into its business operations to make accurate and fast business decisions.

Logo of Unit4 customer Stanley Security
 • Professional Services
 • 30 locations
 • 800 employees
 • Based in Sweden

How Did Unit4 Help?

 • Broad capabilities and new processes led to fewer systems needed to manage finance
 • Centralized reporting for project visibility
 • More comprehensive project reporting for better decision-makingn
 • One system for time registration and transactions for follow-up, invoicing and salaries
 • Mobile time sheets for field staff
 • Easy upgrading for cost-efficiency

This element is called Video-Left

Please note: this element can also hold an image instead of a video! Simply toggle show Left Video off and Show Left Image on and put in the url to your image under Left Image SRC.

Engaging CTA

This element is called Video-Right

Please note: this element can also hold an video instead of an image! Simply toggle Show Right Image off and show Right Video on and put in the url to your video under Right Video Source.

Engaging CTA
Image

På dessa sidor vill vi vägleda er på er resa till molnet och de specifika steg ni behöver ta om ni idag använder (on prem) Unit4 ERP7, ERP6 eller en lägre version.

Oavsett vilken version ni använder kommer er resa att börja med en Cloud Migration Assessment, men vissa delar av resan kan skilja sig mellan versioner och organisationer. Tillsammans med er Unit4 Account Manager (kundansvarig) kan ni skissa upp er migreringsresa baserat på utvärderingen så att ni så snabbt som möjligt kan komma tillbaka till ordinarie verksamhet och dra nytta av fördelarna med molnet.

Detta är de steg, på hög nivå, som ni behöver följa:

1. Kontakta er kundansvariga på Unit4
2. Välj er  ERP-version nedan och ta del av informationen
3. Gör  utvärdering av hur redo ni är för molnmigrering
 • Text 1
 • Text 2
 • Text 3
 • Text 4
 • Text 5
 • Text 6
 • Text 7
 • Text 8
 • Text 9
 • Text 10
 • Text 11
 • Text 12

The Challenge

STANLEY Security, a division of Stanley Black & Decker, offers innovative solutions for safety and fire protection. Growing rapidly in Sweden, the company needed greater visibility into its business operations to make accurate and fast business decisions.

Logo of Unit4 customer Stanley Security
 • Professional Services
 • 30 locations
 • 800 employees
 • Based in Sweden

How Did Unit4 Help?

 • Broad capabilities and new processes led to fewer systems needed to manage finance
 • Centralized reporting for project visibility
 • More comprehensive project reporting for better decision-makingn
 • One system for time registration and transactions for follow-up, invoicing and salaries
 • Mobile time sheets for field staff
 • Easy upgrading for cost-efficiency

För kunder med Unit4 ERP7

Ni använder redan den senaste versionen av Unit4 ERP! Det innebär att er resa till molnet redan har börjat. Innan ni kan dra full nytta av Unit4 Cloud finns det fortfarande några fler steg att ta. Läs mer om det på denna sida.

Image
Image

För kunder med Unit4 ERP6 eller lägre versioner

Om ni använder ERP6 eller lägre versioner kommer ni att uppleva stora fördelar med att flytta till molnet,  och inte bara i form av lägre kostnader,  ni får också kontinuerliga uppgraderingar och tillgång till vår senaste teknik så snart den är tillgänglig.

The Challenge

STANLEY Security, a division of Stanley Black & Decker, offers innovative solutions for safety and fire protection. Growing rapidly in Sweden, the company needed greater visibility into its business operations to make accurate and fast business decisions.

Logo of Unit4 customer Stanley Security
 • Professional Services
 • 30 locations
 • 800 employees
 • Based in Sweden

How Did Unit4 Help?

 • Broad capabilities and new processes led to fewer systems needed to manage finance
 • Centralized reporting for project visibility
 • More comprehensive project reporting for better decision-makingn
 • One system for time registration and transactions for follow-up, invoicing and salaries
 • Mobile time sheets for field staff
 • Easy upgrading for cost-efficiency