Med stöd av ett affärssystem är effektiviseringar möjliga!

Många teknikkonsulter arbetar idag väldigt omodernt både gällande projektplanering, projektstyrning, flödeshantering samt med transaktionella uppgifter. De använder manuell teknik och utnyttjar inte den fulla potentialen i affärssystemet. Många gånger beror detta på låg standardisering mellan olika typer av projekt och ett stort beroende av tekniska bas-system samt att det är många specialanpassningar i varje nytt projekt. Men med stöd av ett affärssystem går det att digitalisera kärnprocesser och bli mer effektiva så att ny teknik möjliggör helt nya affärsprocesser vilket i sin tur till stora konkurrensfördelar.

Ladda ner rapporten kostnadsfritt för att läsa om:

  • Hur marknaden för teknikkonsulter ser ut
  • Trender på teknikkonsultmarknaden
  • Teknikkonsulternas speciella behovOM RADAR EOSYSTEM SPECIALISTS
Radars verksamhet bygger på data, nyckeltal och analyser på respektive nordiska marknader vilket också är basen för den faktabaserade rådgivning  inom IT-styrning, strategi och verksamhetsutveckling som bolaget driver. Fokus är att skapa värde och tack vare nöjda och lojala kunder har verksamheten växt till att idag vara den oberoende aktör som har flest kunder inom rådgivning på den lokala marknaden. 


Ladda ner rapporten genom att fylla i formuläret