Nowe obowiązki pracodawców

Pracownicze Plany Kapitałowe oznaczają nowe obowiązki pracodawców. Przygotowując się do wdrożenia PPK w organizacji, pracodawcy, muszą:

1. podjąć decyzję o wyborze instytucji finansowej, z którą podpiszą umowę o zarządzanie i prowadzenie PPK. Ta decyzja ma być podjęta:
- w porozumieniu ze związkami zawodowymi lub reprezentacją osób zatrudnionych
- na podstawie oceny warunków, które przedstawią dane instytucje finansowe

2. zapisać osoby zatrudnione do programu PPK w ustawowym terminie. Zapisani muszą zostać wszyscy pracownicy między 18 a 55 rokiem życia. Dla pracowników w przedziale wiekowym 55 – 70 lat przystąpienie do PPK następuje na wniosek zatrudnionej osoby.

3. przekazać do instytucji finansowej określone w ustawie dane do kontaktu z zatrudnionym. Oprócz standardowych danych identyfikacyjnych i adresowych uczestnika, pracodawca ma przekazać również numer telefonu i adres poczty elektronicznej.

4. przyjmować i weryfikować oświadczenia uczestników programu, takie jak np. rezygnacja z oszczędzania w PPK czy deklaracja na temat wpłaty dodatkowej.

Obowiązki pracodawcy związane
z finansowaniem PPK:

 • Naliczanie kwoty wpłaty PPK finansowanej przez pracownika

 • Pobranie wpłaty PPK pracownika z wynagrodzenia w terminie jego wypłaty

 • Naliczenie kwoty wpłaty PPK finansowanej przez pracodawcę

 • Przekazanie naliczonych i pobranych wpłat do instytucji finansowej obsługującej PPK

PPK w liczbach

Z najnowszego badania Monitor Rynku Pracy 34, przeprowadzonego w styczniu 2019 wynika, że:

 

23.svg
 

pracowników do 55 roku życia deklaruje, że będzie korzystać z PPK

66.svg
 

pracowników jest skłonnych do opłacania dodatkowej składki na PPK

50procent.svg 

 
pracowników uważa, że uczestnictwo w programie zapewni im wyższą emeryturę


według większości badanych
gwarancja otrzymania pieniędzy
oraz większe wynagrodzenie
to główne czynniki, zachęcające
do pozostania w programie


 


Jak TETA usprawnia wdrożenie PPK

Z myślą o klientach oprogramowania TETA HR ze średnich i dużych firm przygotowujemy moduł,
który znacznie ułatwi wdrożenie systemu Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Jeśli chcesz poznać funkcjonalności modułu TETA PPK wypełnij formularz
a skontaktujemy się z Tobą.
 


Zobacz także:

 

Kalendarz materiałów na temat modułu TETA PPK

 

Aby przybliżyć wiedzę na temat PPK i ułatwić decyzję o zakupie nowego moduły TETA PPK
przygotowujemy szereg materiałów. Oto w jakich terminach będą dostępne:
 Kwiecień 2019
- folder informacyjny na temat możliwości modułu PPK


Maj 2019 - materiał filmowy - wywiad z ekspertami na temat wdrożenia PPK w Twojej organizacji

18 lipca 2019 - webinar dla użytkowników TETA HR poświęcony ułatwieniom i rozwiązaniom dostarczanych w module TETA PPK, zapraszamy do rejestracji

 
Jeśli chcesz otrzymywać informacje na temat możliwości nowego modułu, 

wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą gdy dostępny będzie nowy materiał.

 

Czas to pieniądz- estymacja oszczędności możliwych dzięki TETA PPK

 

Na potrzeby estymacji przyjęliśmy modelowe dane dotyczące dużego przedsiębiorstwa funkcjonującego w Polsce:

 • Liczba zatrudnionych w firmie osób: 600
 • Procent osób, które przystępują do PPK (na podstawie uśrednionych danych uczestników badania Randstat deklarujących uczestnictwo: 100%
  deklarujących przystąpienie na Tak oraz 50% deklarujących przystąpienie na Raczej Tak) 39,5 %

 • Rotacja pracowników na poziomie 20% rocznie

 • Wniosek: Co miesiąc 10 nowych pracowników wymaga obsługi w ramach PPK

 • 6000 zł brutto – pensja specjalisty ds. Kadr i Płac, który będzie wykonywał czynności operacyjne związane z PPK (według danych z raportu HAYS)

   
  NA START 11 316 PLN 

tyle firma może zaoszczędzić jednorazowo, integrując TETA PPK z TETA HR i oprogramowaniem instytucji finansowej:


Czynniki wpływające na tę oszczędność:

 •  Zebranie prywatnych danych kontaktowych zgłoszonych pracowników we wspólnej bazie systemu TETA

 •  Automatyzacja zgłoszeń pracowników, wraz z kompletem danych umożliwiających identyfikację i kontakt, dzięki wymianie danych poprzez standardowe pliki XML

 •  Brak konieczności wprowadzania i weryfikacji poprawności danych o pracowniku do oprogramowania instytucji finansowej- wykorzystanie danych gromadzonych w systemie TETA HR, które zostały zweryfikowane w innych procesach obsługi kadrowej, m.in. przy obsłudze zgłoszeń do ZUS

 •  Wspólna baza ewidencji zgłoszeń o rezygnacji oraz informacji o objęciu dobrowolną składką finansowaną przez pracownika

 •  Pełna obsługa systemowa pracowników przystępujących do programu opcjonalnie – dla grupy wiekowej 55-70

   

ROCZNIE 26 028 PLN

oszczędność w skali roku dzięki integracji TETA PPK z TETA HR
i oprogramowaniem instytucji finansowej dzięki standardowym plikom XML dla 12 procesów przedstawionych przez Grupę Roboczą PPK:


Czynniki wpływające na tę oszczędność:

 • Obsługa ewidencji danych i przesyłania zgłoszeń dla nowych uczestników programu PPK, w związku z zatrudnieniem nowych pracowników

 • Automatyczne naliczenie kwot wpłat PPK z uwzględnieniem zaewidencjonowanych oświadczeń na listach płac

 • Automatyzacja przekazania informacji o kwotach składek każdego z uczestników

 • Eliminacja wprowadzenia i weryfikacji poprawności naliczonych składek w oprogramowaniu instytucji finansowej dzięki integracji z systemem TETA
 • Zautomatyzowany system przekazywania przelewów do instytucji finansowej                                                                                                                                  
                                                                                                       

Jeśli chcesz, aby Twój system odciążył Cię
z obowiązków związanych
z wprowadzeniem PPK,
 
wypełnij formularz kontaktowy.

 

O PPK

Od 1 stycznia 2019 nabrała mocy ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych Celem PPK  jest
umożliwienie pracownikom zgromadzenia dodatkowych oszczędności zapewniających stały dochód
w okresie emerytalnym. W ustawie z 4 października 2018 o Pracowniczych Planach Kapitałowych
została jasno określona rola pracodawców w obsłudze programu. Wiąże się ona z nowymi
obciążeniami i obowiązkami administracyjnymi, do których warto przygotować się z
odpowiednim wyprzedzeniem.

Obowiązujące terminy wdrożenia PPK zgodnie z kalendarzem Polskiego Funduszu Rozwoju:
(art. 134 ust.2 i ust. 3 ustawy o PPK)

 

 

1.07.2019
Podmioty zatrudniające co najmniej 250 osób
_________________________

Podpisanie umowy o zarządzanie PPK do 25.10.2019r.
_________________________

Podpisanie umowy o prowadzenie PPK do 12.11.2019r.
1.01.2020
Podmioty zatrudniające co najmniej 50 osób
_________________________

Podpisanie umowy o zarządzanie PPK do 24.04.2020r.
_________________________

Podpisanie umowy o prowadzenie PPK do 11.05.2020r.
1.07.2020
Podmioty zatrudniające co najmniej 20 osób
_________________________

Podpisanie umowy o zarządzanie PPK do 27.10.2020r.
_________________________

Podpisanie umowy o prowadzenie PPK do 10.11.2020r.
1.01.2021
Pozostałe podmioty
zatrudniające
_________________________

Podpisanie umowy o zarządzanie PPK do 23.04.2021r.
_________________________

Podpisanie umowy o prowadzenie PPK 10.05.2021r.

 
Dla podmiotów zatrudniających wchodzących w skład sektora finansów publicznych
podpisanie umowy o prowadzenie PPK do 10.04.2021 r.

 

 

Zasady finansowania PPK

Podstawowa miesięczna kwota, jaką pracodawca będzie musiał wpłacić na jednego uczestnika programu wyniesie 1,5% jego wynagrodzenia. Poprzez wynagrodzenie rozumiemy tu podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, z której wyłącza się podstawę na ubezpieczenie osób na urlopie wychowawczym i pobierających zasiłek macierzyński. Pracownik natomiast, będzie musiał dopłacić do tej składki kwotę o równowartości 2% swojego wynagrodzenia. 


Procentowy rozkład wpłat na PPK przedstawia tabela:
 

 
 
     
  

PRACODAWCA PRACOWNIK
Podstawowe: 1.5% wynagrodzenia 2% wynagrodzenia
Dodatkowe (opcjonalne,
w formie benefitu):
Do 2.5% wynagrodzenia Do składki podstawowej
dodatkowo do 2%
wynagrodzenia

Czy Twoja organizacja chce zaoszczędzić czas i pieniądze dzięki TETA PPK?

Jeśli tak, zostaw nam swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.