Automatisert registrering av leverandører, risikostyring og etterlevelse av regelverk 


Med Unit4 Supplier Performance Management fra Scanmarket

 

Du kan redusere leverandøradministrasjonskostnadene med opptil 65% ved å holde leverandørdatabasen oppdatert – og skape enda mer verdi i prosessen.


Så – hvor kommer verdien fra?Få dyp innsikt
om leverandørbasen din


Du får tilgang til en sentral database hvor det er enkelt å få tilgang til, rapportere og gjennomgå alle leverandørdata og dokumenter. Databasen har også konfigurerbare dashboards og flere alternativer for segmentering av leverandører. 

Sikre
forsyningskjeden 


Handle på hendelser og risikoer i forsyningskjeden før det er for sent ved å bruke tilpassede spørreskjemaer og analysere data og ta datadrevne beslutninger.

Automatiser og effektiviser
leverandørstyring


Eliminer 65 % av manuelt arbeid gjennom automatiserte arbeidsflyter for innføring av kategorispesifikke leverandører, autoscoring, selvadministrerte leverandørprofiler og segmenterte meldinger, påminnelser og tildeling av spørreskjema-/vurderingsoppdrag.

Kundesitat

“Når du jobber med innkjøp, er du alltid ute etter å danne partnerskap med tredjeparter som du kan samarbeide med på lang sikt, og det bygger alltid på tillit, både operasjonelt og kommersielt. Og Scanmarket har virkelig levert på det for oss.”

Leaders Romans Group


Vil du se hvordan det fungerer?

Ta en titt på denne innspilte demoen for å se fordelene med Unit4 Supplier Risk and Performance fra Scanmarket.

Image

Holcim

Holcim implementerte en fleksibel risikobasert løsning med en bedriftsomfattende risikomatrise designet av Fulcrum Diligence for å gjennomføre mer grundige gjennomganger. Dette konsoliderte en rekke uavhengige prosesser og økte effektiviteten betydelig.

Les mer

Vi har kjøpt opp Scanmarket for å kunne tilby en komplett pakke med løsninger for innkjøp og innkjøp tilpasset markedets behov. Klikk nedenfor for å lese mer om dette! 

Les mer

Image

Ønsker du å vite mer?

Fyll i skjemaet under så tar vi kontakt med deg.