En stor del av nordiska företag, 73%, fokuserar enbart på en liten del av digitaliseringen, det vill säga kundfokuserad front-end-digitalisering i form av mobilappar, e-tjänster, etc. Vad är konsekvenserna av det? Många anställda upplever sig vara mer digitala i privatlivet än i sitt arbetsliv, och att det som saknas är kopplingen av verksamhetens nyckelprocesser till nya digitala affärsmodeller. I nordiska verksamheter spenderas i genomsnitt nio procent av IT-budgeten på digitalisering, och det kan vara dags att börja benchmarka denna investering mot resten av marknaden ifall man vill ligga i framkant.

Välkommen till detta webinar där vi kommer att ta upp:

  • Vad innebär digital nedgradering, och vilka risker innebär det?
  • Vad har framtidens arbetsliv för krav på en digital arbetsplats?
  • Vad innebär att gå från front-end digitalisering till end-to-end digitalisering?
  • Hur måste man tänka som företag för att kunna fullgöra hela digitaliseringscirkeln?
Webinariet är genomfört, men ta gärna del av det genom att titta på inspelningen. Klicka här.

OM THE FUTURE AT WORK OCH VIKTIGA OMRÅDEN ATT PRIORITERA UNDER 2017

The Future at Work är Unit4's initiativ till att adressera den digitala revolution som nu pågår och påverkar framtidens arbetsliv. Vi ville ta reda på vilka områden inom IT som är de viktigaste för företag att prioritera under 2017. Vi ställde frågan till analysföretaget Radar som tillsammans med oss tagit fram rapporten "Viktiga områden att prioritera under 2017" med fem fokusområden. Resultatet presenteras i två webinar: "Se upp för den digitala nedgraderingen" och "Är IT ansvarig för IT?".  


Nästa webinar är den 26 april: "Är IT ansvarig för IT"?
Läs mer och anmäl dig HÄRStefan Lövgren
Unit4
Stefan Löfgren är Civilingenjör/ Civilekonom och har erfarenhet från olika ledande befattningar i Philips, Saab, ABB och Bravida samt ett antal mindre amerikanska IT-bolag. Han har även arbetat som managementkonsult. Stefan är Försäljningschef på Unit4 och har arbetat på Unit4 sedan 2006.

Richard Werner
Radar Ecosystem
Richard är civilingenjör från KTH och har bland annat arbetat på Microsoft innan han rekryterades till Radar 2009, där han idag leder arbetet för bolagets analytiker och rådgivare. Det Richard inte vet om lokala IT-trender eller datapunkter är sällan värt att veta.


OM RADAR ECOSYSTEM SPECIALISTS

Radars verksamhet bygger på data, nyckeltal och analyser på respektive nordiska marknader vilket också är basen för den faktabaserade rådgivning inom IT-styrning, strategi och verksamhetsutveckling som bolaget driver. Fokus är att skapa värde och tack vare nöjda och lojala kunder har verksamheten växt till att idag vara den oberoende aktör som har flest kunder inom rådgivning på den lokala marknaden.