Webinar: Vår planeringsprocess har blivit ett stort "Excel monster"! - Känner ni igen er?

Mattias Persson, group controller på OX2 berättar om deras senaste projekt inom budget och planering. OX2 Group AB är en växande koncern som fokuserar på att bygga anläggningar för energiproduktion – främst inom vindkraft, biogas och solenergi. Bolaget expanderar nu i Europa och har därför valt att ersätta sin nuvarande budget- och planeringsprocess i Microsoft Excel med Unit4 Prevero-applikationen ”Integrated Financial Planning”.

Vi avslutar med en kort demo där du får se flera olika exempel hur det kan se ut i systemet.Du kan välja att endast lyssna på intervjun eller gå direkt och se hur systemet ser ut.

Fyll i formuläret och titta på webinaret