Pobierz case study!

System TETA ERP już od kilku lat wspomaga sprawne zarządzanie firmą SOT. Wraz ze zmieniającymi się
w czasie potrzebami przedsiębiorstwa, dostosowywane są różne obszary systemu, przybywa też nowych funkcji
jak np. narzędzia do analityki biznesowej.

Wypełnij formularz, aby pobrać materiał