Last ned rapporten: 
"Digitalisering i Eiendomsbransjen - 2018 og fremover"

Vi ville vite hvilke områder innen IT som er de viktigste for eiendomsfirmaer å prioritere i 2018. Vi stilte derfor dette spørsmålet til analysefirmaet Radar. Resultatet kan du lese om i rapporten: "Digitalisering i Eiendomsbransjen - 2018 og fremover".

I rapporten ser vi på de bakenforliggende trendene for digitalisering i den nordiske og norske eiendomsbransjen. Hva innebærer egentlig digitalisering for eiendomsbransjen, hvorfor velger man å digitalisere, og hva er viktigst å digitalisere? Rapporten gir deg dessuten innblikk i de investeringene som gjøres i bransjen, og hvilke økte verdier som ligger i å digitalisere hele virksomheten, ende-til ende, fremfor kun ”front- end” som de fleste gjør. Vi ser også på hvordan innovasjonsområder som Big Data, Internet of Things, Blockchain, Digital kundeopplevelse, Artificiell intelligens, og AR/VR i praksis påvirker eiendomsbransjen.


 OM RADAR ECOSYSTEM SPECIALISTS

Radars virksomhet bygger på data, nøkkeltall og analyser i respektive nordiske markeder, hvilket også er basen for den faktabaserte rådgivningen som firmaet driver med. Last ned rapporten her