For 3 av 4 nordiske virksomheter innebærer digitalisering mobile apper, e-tjenster, digitale kundepplevelser, etc. Det vil si det man kaller ”front-end digitalisering”. I følge Radar sin rapport innebærer dette at majoriteten av nordiske virksomheter går glipp av det som egentlig er digitalisering.

Nordiske virksomheter bruker i snitt 9 % av IT budsjettet på digitalisering, men en konsekvens av det sterke fokuset på front-end digitalisering er den ”digitale nedgraderingen” – det vil si at man som ansatt opplever at man er mer ”digital” privat, enn hva man kan tillates å være på jobb.

Last ned rapporten kostnadsfritt og les mer om:

  • Hvordan man skal investere for å få størst effekt av sine digitalie investeringer
  • Hva innebærer end-to-end digitalisering?
  • Hvordan ser investeringstrendene ut på markedet når det gjelder digitalisering?

OM THE FUTURE AT WORK OG VIKTIGE OMRÅDER Å PRIORITERE I 2017

The Future at Work er Unit4's initiativ til å adressere den digitale revolusjonen som nå pågår og som påvirker framtidens arbeidsliv. Vi ville finne ut hvilke områder innen IT som er de viktigste for virksomheter å prioritere i 2017. Vi stilte spørsmålet til analysefirmaet Radar som sammen med oss har skrevet rapporten "Viktige IT områder å prioritere under 2017" med 5 fokusområder.

OM RADAR ECOSYSTEM SPECIALISTS

Radars virksomhet bygger på data, nøkkeltall og analyser på respektive nordiske markeder, noe som også er basen for den faktabaserte rådgiving innen IT styring, strategi og virksomhetsutvikling som firmaet driver. Fokuset er på å skape verdi og takket være fornøyde og lojale kunder har Radar vokst til å idag å være den uavhengige aktøren som har flest kunder i rådgivning på det lokale markedet.

Last ned rapporten her!