Webinar: Fjern frustrasjonene – la systemet gjøre jobben!

Er du en av dem som synes det er frustrerende og tidkrevende å attestere og godkjenne reise- og utleggsregninger? Er du en av dem som gruer deg til å ta fatt på bunken med utlegg og kvitteringer for å få igjen penger du har krav på?

Da bør du melde deg på dette webinaret. Her vil du få en demonstrasjon av hvordan du, på en enklere måte, kan håndtere utlegg og reiseutgifter, fra opprettelse av et utlegg/reise til utbetaling.
Vi kan garantere deg at du og bedriften sparer på både tid og penger, slik at dere kan gjøre det dere er gode på.

Alv Christian Bjørnsen, tidligere direktør konsernregnskap i Skanska Norge, vil fortelle hvorfor de valgte Unit4 Travel & Expenses, og hvilke effekter de har oppnådd etter anskaffelsen.

Fyll inn skjemaet til høyre for å delta.

Webinarets innhold:

• Automatisk beregning av bompenger, kilometergodtgjørelse og dietter
• Alt på mobilen. Fra opprettelse av en reise/utlegg til godkjenning hos leder
• Få riktig utfylt reise/utlegg første gangen. Automatisk validering av utlegg mot bedriftens firmapolicy. 
• Godkjenning og kontroll for lønn og økonomirollen
• Integrasjon mot bedriftens økonomi og lønnssystem

Informasjon om webinaret:

Dato: 10.03.2021
Tidspunkt: kl 12.00 - 13.00
Målgruppe: Bank & Finans, Entreprenører, konsulentfirmaer
Foredragsholdere: Sverre Falch, principal functional consultant Unit4 T&E, Alv Christian Bjørnsen, tidligere direktør konsernregnskap i Skanska. 

Webinaret er gratis, men vi har behov for påmelding slik at du kan få tilsendt personlig lenke for å delta.