Online Samenwerken: Efficiënter werken, betere samenwerking met cliënten, meer transparantie en een meer adviserende rol!


Accountantskantoren leveren vandaag de dag hun cliënten een veelheid aan diensten. Bijvoorbeeld de IB- en VpB-aangifte, de jaarrekening, tussentijdse cijfers, due diligence, controle, etc. Veel van deze werkzaamheden vinden plaats buiten het zicht van de cliënt maar wel op basis van data van de cliënt. Ondernemers hebben geen zin meer om diep in de buidel te tasten voor werk waar ze geen toegevoegde waarde bij ervaren. Nadat ze gegevens hebben aangeleverd, verwachten ze het eindproduct steeds sneller, tegen lagere kosten en met meer toegevoegde waarde. Dit vraagt om een optimalisatie van werkprocessen die niet ten koste mag gaan van de kwaliteit van de dienstverlening. Digitalisering en standaardisering nemen het administratieve werk van accountants over.

Gratis whitepaper

In deze whitepaper leest u hoe accountants dankzij online samenwerken met cliënten winst kunnen boeken op het gebied van efficiency, kwaliteit en transparantie.

Download uw whitepaper