Loopt uw onderwijsinstelling voorop met de nieuwste technologieën?

In de concurrerende onderwijswereld worden onderwijsinstellingen geacht gunstige studieresultaten te laten zien en studenten positieve ervaringen te bieden. Helaas ervaren veel studenten een 'digitale achteruitgang' omdat systemen op universiteiten en hogescholen achterblijven bij de technologie die ze in hun dagelijkse leven als normaal beschouwen.

De gemiddelde leeftijd van een studenteninformatiesysteem (SIS) is 13 jaar, en dateert dus van vóór de opkomst van nieuwe technologische onderwijssystemen en de verzadiging van de consumentenmarkt met digitale technologie. Unit4 heeft samen met partner Three Rivers Systems een pakket aan oplossingen ontwikkeld voor innovatie op de onderwijsmarkt, met name op het gebied van studentenbeheer, onderzoeksbeheer en bedrijfsbeheer.

Met deze whitepaper:

  • leert u de vier ambities kennen: institutionele groei, succesvolle studenten, uitmuntend onderzoek en institutionele effectiviteit
  • begrijpt u hoe de oplossingen van Unit4 onderwijsinstellingen helpen deze ambities waar te maken
  • ontdekt u dat de oplossingen van Unit4 zijn ontwikkeld voor het gebruiksgemak van de medewerkers van het instituut
  • leest u feedback van klanten over oplossingen van Unit4

Download uw whitepaper