Zelfsturende zorgteams succesvol met behulp van informatievoorziening

Zorginstellingen moeten door aanhoudende bezuinigingen steeds efficiënter gaan werken. Daarom zoeken ze continu naar verbeteringen: hoe kan je met beperkte resources de cliënt zo veel mogelijk aandacht schenken en dus zo tevreden mogelijk houden?

Een trend in de zorg is een verschuiving van hiërarchische aansturing naar het werken met zelfsturende teams. Zorgcentra hopen met de omslag van het leunen op controle via managers naar zelfsturing meer uit haar mensen te halen. Naast besparing op managementkosten verwachten zorginstellingen dat zo de zorgkwaliteit en betrokkenheid van de medewerkers toeneemt. Dit vraagt enerzijds iets van de medewerkers, anderzijds iets van de organisatie zelf: onder meer dat zij informatie verstrekt aan de teams om ook daadwerkelijk zelf te kunnen sturen.

Gratis whitepaper

Lees in deze whitepaper hoe managementinformatie u op laagdrempelige wijze helpt een efficiencyslag te maken.

Download uw whitepaper