Het beter benutten van ICT in de groothandel

Er is een nieuw speelveld ontstaan in de handelssector. Nieuwe spelers, uit onverwachte hoek, gebruiken nieuwe technologieën om handelsplatformen te creëren.

Groothandelaren investeren grofweg 2% van hun omzet in ICT. Dit percentage is volgens dr. Walther Ploos van Amstel voldoende, om mee te kunnen met de nieuwe technologieëen in de digitale handelswereld. Toch zijn weinig groothandelaren gefocussed op hun ICT-strategie. Daardoor zetten ze hun investeringen in ICT vaak verkeerd in.

Deze whitepaper, een samenwerking tussen Unit4 en Walther Ploos van Amstel, zoomt in op het beter benutten van de investering in ICT - als strategisch instrument in plaats van kostenpost. U leest hoe u toegevoegde waarde kunt leveren in de keten en kansen sneller kunt spotten door de juiste investering in ICT.

In deze whitepaper:
  • Trends die duiden op de noodzaak tot herziening van ICT bij groothandelaren
  • Hoe zijn groothandelaren momenteel geautomatiseerd?
  • Welke ICT-middelen heeft een groothandel nodig voor succes in de toekomst?
  • Valkuilen bij het implementeren van de nieuwe ICT

Download uw whitepaper