För tre av fyra nordiska verksamheter innebär digitalisering mobilappar, e-tjänster, digitala kundupplevelser, etc. Det vill säga det man kallar ”front-end digitalisering”. Enligt Radars rapport innebär detta att en majoritet av verksamheterna går miste om det som egentligen är digitalisering. I nordiska verksamheter spenderas i genomsnitt nio procent av en IT-budget på digitalisering, men en konsekvens av den starka fokusen på front-end digitalisering är den ”digitala nedgraderingen” – det vill säga att man som anställd upplever sig vara mer ”digital” privat än vad man kan eller tillåts vara i sitt yrkesliv.

Ladda ner rapporten kostnadsfritt och läs mer om:

  • Hur ska man investera för att få störst effekt av sina digitala investeringar?
  • Vad innebär end-to-end digitalisering?
  • Hur ser investeringstrenderna ut på marknaden gällande digitalisering?


Ladda ner rapporten längst ner på denna sidan!


OM THE FUTURE AT WORK OCH VIKTIGA OMRÅDEN ATT PRIORITERA UNDER 2017

The Future at Work är Unit4's initiativ till att adressera den digitala revolution som nu pågår och påverkar framtidens arbetsliv. Vi ville ta reda på vilka områden inom IT som är de viktigaste för företag att prioritera under 2017. Vi ställde frågan till analysföretaget Radar som tillsammans med oss tagit fram rapporten "Viktiga områden att prioritera under 2017" med fem fokusområden. Resultatet presenteras i två webinar: "Se upp för den digitala nedgraderingen" och "Är IT ansvarig för IT?".  


 OM RADAR ECOSYSTEM SPECIALISTS

Radars verksamhet bygger på data, nyckeltal och analyser på respektive nordiska marknader vilket också är basen för den faktabaserade rådgivning inom IT-styrning, strategi och verksamhetsutveckling som bolaget driver. Fokus är att skapa värde och tack vare nöjda och lojala kunder har verksamheten växt till att idag vara den oberoende aktör som har flest kunder inom rådgivning på den lokala marknaden. 


Klicka på bilden för att komma till bloggartikeln:Ladda ner rapporten här!